[Lịch Sử 11 Bài 19] NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC

[Lịch Sử 11 Bài 19] NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC

Lượt xem:

Tên bài dạy: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC Giáo viên: Nguyễn Thị Thắm – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi [...]
[Sinh học 11 Bài 37] Sinh trưởng và phát triển ở động vật

[Sinh học 11 Bài 37] Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lượt xem:

Tên bài dạy: Sinh trưởng và phát triển ở động vật Giáo viên: Võ Đăng Trung – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ [...]
[Hóa 11] Benzen và đồng đẳng của benzen – THPT Ea H’Leo

[Hóa 11] Benzen và đồng đẳng của benzen – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Benzen và đồng đẳng của benzen – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Trần Thị Thu Thạnh – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ [...]
[AV 11 Unit 12] The Asian Games Reading grade 11 – THPT Ea H’Leo

[AV 11 Unit 12] The Asian Games Reading grade 11 – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: The Asian Games Reading grade 11 – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Nguyễn Thanh Huy + Nguyễn Thị Phúc – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án [...]
[Địa lý 11 Bài 10] Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa – THPT Ea H’Leo

[Địa lý 11 Bài 10] Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa Giáo viên: Hoàng Thị Hoa – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp [...]
[Vật lý 11 Bài 26] Khúc xạ ánh sáng – THPT Ea H’Leo

[Vật lý 11 Bài 26] Khúc xạ ánh sáng – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Bài 26: Khúc xạ ánh sáng Giáo viên: Cao Thị Thùy Linh – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ [...]
[TOÁN 11] Hàm số Liên tục – Trường THPT Ea H’Leo

[TOÁN 11] Hàm số Liên tục – Trường THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Toán 11 Bài: Hàm số Liên tục Giáo viên: Thầy Lương Xuân Bá – Tổ Toán – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp [...]
Trang 2 / 2«12