Đoàn trường thành lập và sinh hoạt CLB nhạc cụ THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2018 – 2019 cũng như chỉ đạo của Chi bộ nhà trường về tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh, đầu tháng 12 vừa qua Đoàn trường đã thành lập và đi vào hoạt động CLB nhạc cụ  (mô hình CLB sở thích trải nghiệm kỹ năng sống) và đã duy trì sinh hoạt 2 buổi đầu tiên.

Các thành viên đầu tiên của CLB nhạc cụ

CLB thường sinh hoạt ở nhiều địa điểm, khuôn viên nghỉ ngơi dành cho học sinh như dãy cầu thang nối, vườn hoa nghỉ ngơi sau trường

 

Đây là một trong nhiều tiết mục mà các thành viên CLB tập luyện với nhau: