PHẠM VĂN CHÍ
 • PHẠM VĂN CHÍ
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0905042869
 • ht@vtk.com
 • Năm vào ngành: 1988. Bí thư chi bộ.
HÀ THÀNH ĐẠT
 • HÀ THÀNH ĐẠT
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0975102686
 • hieupho@vtk.com
 • Năm vào ngành: 1997. Cấp ủy chi bộ.
PHẠM VĂN DŨNG
 • PHẠM VĂN DŨNG
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0986137280
 • Năm vào ngành: 2000
QUÁCH THỊ HOA
 • QUÁCH THỊ HOA
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0979167524
 • Năm vào ngành: 1994. Phó Bí thư chi bộ