THPT EA H’LEO – CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

THPT EA H’LEO – CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

Lượt xem:

[...]
HỘI NGHỊ TÍN NHIỆM CHỨC DANH MỚI

HỘI NGHỊ TÍN NHIỆM CHỨC DANH MỚI

Lượt xem:

Thực hiện quy trình Bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng; Theo công văn hướng dẫn số 1664/CV-SGD, ngày 26/11/2018 của phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk, ngày 28/11/2018, trường THPT Ea H’Leo tổ chức “Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng” đối với đồng chí Phạm Văn Dũng. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo [...]
Chất lượng dạy và học hàng năm trường THPT Ea H’Leo

Chất lượng dạy và học hàng năm trường THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

[...]
Phụ lục chất lượng hàng năm THPT Ea H’Leo

Phụ lục chất lượng hàng năm THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

[...]
Thống kê học sinh đạt huy chương Olympic THPt Ea H’Leo

Thống kê học sinh đạt huy chương Olympic THPt Ea H’Leo

Lượt xem:

[...]