KH Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ea H’leo năm học 2024 – 2025

KH Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ea H’leo năm học 2024 – 2025

Lượt xem:

FILE ĐÍNH KÈM CHI TIẾT: [...]
Kế hoạch chuyên môn năm học 2023-2024

Kế hoạch chuyên môn năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thi HSG cấp trường năm học 2023-2024

Kế hoạch thi HSG cấp trường năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm 2023-2024

Lượt xem:

[...]
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ TỔ HỢP MÔN HỌC, LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÍ TỔ HỢP MÔN HỌC, LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Học sinh, phụ huynh tải (download) file mẫu này. Nghiên cứu tìm hiểu năng lực bản thân phù hợp với tổ hợp môn học. Học sinh điền đầy đủ các thông tin đăng kí tổ hợp môn học theo mẫu này. Nộp kèm với hồ sơ nhập học, được kiểm tra trong các ngày 02, 03/08/2023. [...]
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẦU CẤP, LỚP 10 THPT EA H’LEO NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẦU CẤP, LỚP 10 THPT EA H’LEO NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH VIẾT SÁNG KIẾN NĂM 2022-2023, THPT EA H’LEO

KẾ HOẠCH VIẾT SÁNG KIẾN NĂM 2022-2023, THPT EA H’LEO

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ 09/01/2023

THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ 09/01/2023

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU – ÁP DỤNG TỪ 05/12/2022

THỜI KHÓA BIỂU – ÁP DỤNG TỪ 05/12/2022

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ 31/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ 31/10/2022

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »