THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 09, 02/11/2020

THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 09, 02/11/2020

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU – ÁP DỤNG TỪ TUẦN 03 (21/09/2020)

THỜI KHÓA BIỂU – ÁP DỤNG TỪ TUẦN 03 (21/09/2020)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TUẦN 2, TỪ 14/09/2020

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TUẦN 2, TỪ 14/09/2020

Lượt xem:

[...]
TKB THỂ DỤC QPAN, ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020

TKB THỂ DỤC QPAN, ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020

Lượt xem:

[...]
THPT EA H’LEO, THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

THPT EA H’LEO, THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Căn cứ các hướng dẫn về thời gian tựu trường năm học mới 2020-2021, trường THPT Ea H’Leo thông báo một số các nội dung sau: 1/ KHỐI LỚP 10: + Nhận danh sách lớp, làm thủ tục nhập học,… từ 24/08 – 28/08/2020. + Tập trung tựu trường lúc 13h45, 01/09/2020 theo hướng dẫn của Đoàn trường. + Tập trung theo đơn vị lớp: 15h00, 01/09/2020 cùng Giáo [...]
THPT EA H’LEO: KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 ĐẦU CẤP 2020-2021

THPT EA H’LEO: KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 ĐẦU CẤP 2020-2021

Lượt xem:

[...]
THPT EA H’LEO – PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

THPT EA H’LEO – PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Căn cứ các nhiệm vụ Tuyển sinh đầu cấp thpt, học sinh lớp 10; trường THPT Ea H’Leo được phân khu vực cho học sinh lớp 9 lên 10 (THPT) trong năm học tới 2019 – 2020 theo thống nhất chung. Quý phu huynh và học sinh lớp 9, cuối cấp THCS theo khu vực theo dõi cập nhật thời gian thực hiện công tác tuyển sinh đúng. Trân [...]
Thời khóa biểu GV và HS Tuần 28 – Áp dụng từ ngày 18/5/2020

Thời khóa biểu GV và HS Tuần 28 – Áp dụng từ ngày 18/5/2020

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC, HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020 (LẦN THỨ NHẤT)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC, HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020 (LẦN THỨ NHẤT)

Lượt xem:

[...]