Trường THPT Ea H’Leo có học sinh đầu tiên tham dự Olympia!

Trường THPT Ea H’Leo có học sinh đầu tiên tham dự Olympia!

Lượt xem:

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia có lẽ đã không mấy xa lạ với mỗi chúng ta – một cuộc thi tôn vinh tri thức, tinh thần ham học hỏi những kiến thức xung quanh – đã phát sóng rất nhiều năm. Mặc dù là cuộc thi gắp liền với học sinh THPT nhưng có lẽ vì nhiều lý do (có lẽ rất nhiều bạn chưa tự tin lắm) [...]
Giao lưu Hội tù Yêu nước Huyện Ea H’Leo nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh!

Giao lưu Hội tù Yêu nước Huyện Ea H’Leo nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh!

Lượt xem:

Ngày 20/4/2018, tại Nhà văn hóa huyện Ea H’Leo, Trường THPT Ea H’Leo phối hợp với Huyện Đoàn Ea h’Leo, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tổ chức Chương trình giao lưu giữa học sinh nhà trường và Hội tù yêu nước Huyện Ea H’Leo nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho 500 đoàn viên, thanh niên đến từ Trường THPT Ea H’Leo. Đông đảo đoàn viên, [...]