QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM 2023-2024

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 04/QCDC/2023-2024
Ngày ban hành 11/10/2023
Loại văn bản Báo cáo, Nghị quyết, Thông báo,
Trích yếu - Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2020; - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Thông tư 32/ 2020/ TT- BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD-ĐT Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học; - Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ BGDĐT ngày 28/3/2011 cuả Bộ Gíao dục- Đào tạo; Sau khi tổ chức cuộc họp thống nhất với các đoàn thể và các thành viên trong nhà trường, Trường Trung học phổ thông EaH’leo xây dựng Quy chế dân chủ năm học 2022-2023 với những nội dung sau: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!