HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 8, ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN XII

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo huyện ủy Ea H’Leo và kế hoạch bồi dưỡng chính trị của nhà trường, ngày 16/02/2019 trường THPT thực hiện buổi học bồi dưỡng chính trị cho tất cả cán bộ nhân viên.

Thực hiện truyền đạt nội dung là đồng chí Nguyễn Văn Độ, công tác tại Ban Tuyên giáo huyện ủy Ea H’Leo.

Thầy Phạm Văn Chí đã phát biểu khai mạc và đề ra quy chế, nội quy lớp học.

Rất nhiều nội dung bổ ích được học tập như: Tình hình kinh tế chính trị năm 2018, Chuyên đề nêu gương của cán bộ đảng viên, Chiến lược phát triên đến năm 2030 tầm nhìn 20145, …

Toàn bộ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã thực hiện học tập nghiêm túc và thực hiện tiếp thu nội dung câu hỏi và hướng dẫn thực hiện bài thu hoạch sau học tập.