TÍN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG – TRƯỜNG THPT EA H’LEO

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/11/2023, ông Nguyễn Hữu Quát, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Đăk Lăk đến làm việc giám sát quy trình: Bỏ phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng trường THPT Ea H’Leo.

Thầy Phạm Văn Dũng hiện là Phó hiệu trưởng , nhiệm kì cũ đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của cá nhân, được viên chức và người lao động trong nhà trường tín nhiệm cao, đánh giá rất tốt chuẩn mực và trách nhiệm cao trong công việc được giao.

Nhiệm kì mới, theo quy trình thực hiện công tác cán bộ đã tổ chức buổi họp lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chi Phạm Văn Dũng. Kính chúc đồng chí đạt tín nhiệm 100% , được bổ nhiệm vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.