DANH SÁCH LỚP 10 THPT EA H’LEO, NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

CÁC HỌC SINH CHÚ Ý:

  • XEM KĨ DANH SÁCH, NHỚ KĨ MÃ SỐ, TÊN LỚP
  • THỰC HIỆN GIÃN CÁCH, 5K KHI ĐẾN NHẬN PHIẾU VÀO LỚP VÀ ĐO MAY ĐỒNG PHỤC.