TKB THỂ DỤC QPAN, ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020

TKB THỂ DỤC QPAN, ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020

Lượt xem:

[...]
THPT EA H’LEO – CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

THPT EA H’LEO – CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

Lượt xem:

[...]
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG: LÁI XE AN TOÀN

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG: LÁI XE AN TOÀN

Lượt xem:

Trong khuôn khổ nội dung giáo dục học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sáng ngày 20/12/2018, trường THPT Ea H’Leo đã tổ chức buổi học tập: Kĩ năng lái xe an toàn. Đối  tượng tham gia là toàn bộ học sinh khối lớp 12. Tại buổi học các học sinh được phát tài liệu; tìm hiểu lí thuyết kĩ năng lái xe an toàn [...]
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]