Gợi ý trả lời cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Hình Sự 2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh lưu ý đây chỉ là gợi ý trả lời, bài dự thi các em cần bổ sung hoàn thiện thêm (tuyệt đối không copy bài y hệt nhau), các bài viết tay trình bày trên khổ giấy A4 đóng tập lại. Hạn cuối nộp: 10/9/2019