[Ngữ văn 11] Từ ấy – THPT Ea H’Leo

[Ngữ văn 11] Từ ấy – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài: Từ ấy Giáo viên: Trần Thị Mỹ Linh Khối: 11 [...]
[VẬT LÍ 11] BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

[VẬT LÍ 11] BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Lượt xem:

Tên bài dạy: BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Giáo viên: CAO QUỐC PHONG – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ [...]
[Hình học 11] Đường thẳng vuông góc với Mặt phẳng

[Hình học 11] Đường thẳng vuông góc với Mặt phẳng

Lượt xem:

Tên bài dạy: Đường thẳng vuông góc với Mặt phẳng Giáo viên: NGUYỄN THANH DŨNG – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM [...]
[AV 11 Unit 12] Writing – THPT Ea H’Leo

[AV 11 Unit 12] Writing – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Writing – THPT Ea H’Leo Giáo viên: NGUYỄN THỊ THUẬN – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có [...]
[Địa lý 11 Bài 10] Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

[Địa lý 11 Bài 10] Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiết 2) – THPT Ea H’Leo Giáo viên: HOÀNG THỊ HOA – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ [...]
[TOÁN 11 BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG IV] GIỚI HẠN

[TOÁN 11 BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG IV] GIỚI HẠN

Lượt xem:

Tên bài dạy: GIỚI HẠN – THPT Ea H’Leo Giáo viên: lƯƠNG XUÂN BÁ – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, [...]
[VẬT LÍ 11 BÀI 27 28] Phản xạ toàn phần Lăng kính – THPT Ea H’Leo

[VẬT LÍ 11 BÀI 27 28] Phản xạ toàn phần Lăng kính – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Phản xạ toàn phần Lăng kính – THPT Ea H’Leo Giáo viên: CAO THỊ THÙY LINH – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ [...]
[Hóa học 11 Bài 40] ANCOL – THPT Ea H’Leo

[Hóa học 11 Bài 40] ANCOL – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: ANCOL – THPT Ea H’Leo Giáo viên: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi [...]
[TUẦN 25 Sử 11 Bài 20] Chiến sự lan rộng cả nước – Cuộc kháng chiến của ND ta – Nhà Nguyễn đầu hàng

[TUẦN 25 Sử 11 Bài 20] Chiến sự lan rộng cả nước – Cuộc kháng chiến của ND ta – Nhà Nguyễn đầu hàng

Lượt xem:

Tên bài dạy: Chiến sự lan rộng cả nước – Cuộc kháng chiến của ND ta – Nhà Nguyễn đầu hàng Giáo viên: Chung Thị Hồng – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học [...]
[Vật lý 11] Bài tập chương 5 Cảm ứng điện từ – THPT Ea H’Leo

[Vật lý 11] Bài tập chương 5 Cảm ứng điện từ – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Bài tập chương 5 Cảm ứng điện từ – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Cao Quốc Phong – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi [...]
[Toán học 11] Hai đường thẳng vuông góc – THPT Ea H’Leo

[Toán học 11] Hai đường thẳng vuông góc – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Hai đường thẳng vuông góc – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Nguyễn Thanh Dũng- Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp [...]
[Ngữ văn 11] Chiều tối – THPT Ea H’Leo

[Ngữ văn 11] Chiều tối – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Chiều Tối – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Lê Thị Như Quỳnh – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 11 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để [...]
Trang 1 / 212 »