Phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO số: /SGDĐT-TCCB-CTTT của Sở GD và ĐT Đăk Lăk về việc
Phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể công, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị,địa phương; phối hợp quét mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ  truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xãhội Zalo.

Kính chuyển quý thầy cô giáo quan tâm