[AV 11 Unit 12] Writing – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tên bài dạy: [AV 11 Unit 12] Writing – THPT Ea H’Leo
Giáo viên: NGUYỄN THỊ THUẬN – Trường THPT Ea H’Leo
Khối: 11
Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)

 


Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ sở đánh giá hiệu quả học tập