[TUẦN 25 Sử 11 Bài 20] Chiến sự lan rộng cả nước – Cuộc kháng chiến của ND ta – Nhà Nguyễn đầu hàng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tên bài dạy: [Lịch sử 11 Bài 20] Chiến sự lan rộng cả nước – Cuộc kháng chiến của ND ta – Nhà Nguyễn đầu hàng
Giáo viên: Chung Thị Hồng – Trường THPT Ea H’Leo
Khối: 11
Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)

 


 

Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ sở đánh giá hiệu quả học tập