[Giải tích 12] Phép cộng, trừ, nhân và chia 2 số phức

[Giải tích 12] Phép cộng, trừ, nhân và chia 2 số phức

Lượt xem:

Tên bài dạy: Phép cộng, trừ, nhân và chia 2 số phức Giáo viên: LÊ THỊ NGA – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ [...]
[Hình Học 12, BÀI 3] Phương trình đường thẳng trong không gian

[Hình Học 12, BÀI 3] Phương trình đường thẳng trong không gian

Lượt xem:

Tên bài dạy: Phương trình đường thẳng trong không gian Giáo viên: NGUYỄN VĂN THÀNH – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để [...]
[VẬT LÍ 12] BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

[VẬT LÍ 12] BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Lượt xem:

Tên bài dạy: BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Giáo viên: NGUYỄN ĐỨC HẬU – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ [...]
[Ngữ Văn 12 ] Chiếc Thuyền Ngoài Xa (Tiết 3)

[Ngữ Văn 12 ] Chiếc Thuyền Ngoài Xa (Tiết 3)

Lượt xem:

Tên bài dạy: Chiếc Thuyền Ngoài Xa (Tiết 3) Giáo viên: ĐINH THỊ THANH HÀ – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để [...]
[Lịch sử 12 Bài 22] Hai miền đất nước trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược

[Lịch sử 12 Bài 22] Hai miền đất nước trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược

Lượt xem:

Tên bài dạy: Hai miền đất nước trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược Giáo viên: Phan Vũ Anh Phong – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ [...]
[AV 12 Unit 14] International Organizations

[AV 12 Unit 14] International Organizations

Lượt xem:

Tên bài dạy: International Organizations – THPT Ea H’Leo Giáo viên: TRỊNH THỊ THANH TÂM – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để [...]
[Địa Lý 12 Bài 28] Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp – THPT Ea H’Leo

[Địa Lý 12 Bài 28] Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp – THPT Ea H’Leo Giáo viên: TRẦN THỊ HƯƠNG – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ [...]
[Hóa học 12 Bài 32] Hợp chất của Sắt – THPT Ea H’Leo

[Hóa học 12 Bài 32] Hợp chất của Sắt – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Hợp chất của Sắt – THPT Ea H’Leo Giáo viên: DƯƠNG THỊ KIM HOA – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ [...]
[Ngữ văn 12] Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

[Ngữ văn 12] Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2) – THPT Ea H’Leo Giáo viên: TRẦN THỊ YẾN – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, [...]
[Sinh học 12 Bài 36] Quần thể sinh vật – THPT Ea H’Leo

[Sinh học 12 Bài 36] Quần thể sinh vật – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Quần thể sinh vật – THPT Ea H’Leo Giáo viên: NGUYỄN VĂN TÂN – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, [...]
[Tuần 25 Vật lý 12] Hiện tượng Quang điện trong – THPT Ea H’Leo

[Tuần 25 Vật lý 12] Hiện tượng Quang điện trong – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Hiện tượng Quang điện trong – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Huỳnh Thị Vân – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, [...]
[Ngữ văn 12] Chiếc thuyền ngoài xa – THPT Ea H’Leo

[Ngữ văn 12] Chiếc thuyền ngoài xa – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Chiếc thuyền ngoài xa – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Phạm Thị Nguyệt Minh – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     [...]
Trang 1 / 212 »