[Toán Hình 12 Bài 2] Phương Trình Mặt Phẳng – THPT Ea H’Leo

[Toán Hình 12 Bài 2] Phương Trình Mặt Phẳng – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Phương Trình Mặt Phẳng – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Lê Thị Nga – Trường THPT Ea H’Leo Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp [...]
[Vật lý 12 Bài 29] Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng – THPT Ea H’Leo

[Vật lý 12 Bài 29] Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Huỳnh Thị Vân- Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án [...]
[Vật lý 12 Bài 28] Tia X – THPT Ea H’Leo

[Vật lý 12 Bài 28] Tia X – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Tia X – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Huỳnh Thị Vân – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp [...]
[Sinh học 12] Môi trường sống và các nhân tố sinh thái – THPT Ea H’Leo

[Sinh học 12] Môi trường sống và các nhân tố sinh thái – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Nguyễn Văn Tân – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ [...]
[Lịch sử 12 Bài 22] Nhân dân hai miền chiến đấu chống Mỹ – THPT Ea H’Leo

[Lịch sử 12 Bài 22] Nhân dân hai miền chiến đấu chống Mỹ – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Nhân dân hai miền chiến đấu chống Mỹ – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Phan Vũ Anh Phong – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án [...]
[Hóa học 12] Sắt – THPT Ea H’Leo

[Hóa học 12] Sắt – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Sắt – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Nguyễn Thanh Danh – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có [...]
[Toán 12] Số phức – THPT Ea H’Leo

[Toán 12] Số phức – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Số Phức Giáo viên: Nguyễn Văn Thành – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ sở đánh giá [...]
[Địa lý 12 Bài 27] Vấn đề phát triển một số ngành Công nghiệp trọng điểm

[Địa lý 12 Bài 27] Vấn đề phát triển một số ngành Công nghiệp trọng điểm

Lượt xem:

Tên bài dạy: Vấn đề phát triển một số ngành Công nghiệp trọng điểm Giáo viên: Trần Thị Thu – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ [...]
[GDCD 12 Bài 8] Pháp Luật với quyền Công dân – THPT Ea H’Leo

[GDCD 12 Bài 8] Pháp Luật với quyền Công dân – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Bài 8: Pháp luật với quyền Công dân Giáo viên: Trần Thị Mai Hiền – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM [...]
[Anh văn 12 – Unit 13] The 22nd SeaGames Language Focus – THPT Ea H’Leo

[Anh văn 12 – Unit 13] The 22nd SeaGames Language Focus – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Unit 13 – The 22nd SeaGames Language Focus Giáo viên: Tổ Anh văn Khối: 12. Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại) Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ sở đánh giá hiệu quả học [...]
Trang 2 / 2«12