[Địa Lý 12 Bài 28] Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tên bài dạy: [Địa Lý 12 Bài 28] Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp – THPT Ea H’Leo
Giáo viên: TRẦN THỊ HƯƠNG – Trường THPT Ea H’Leo
Khối: 12
Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)

 


Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ sở đánh giá hiệu quả học tập