[Ngữ văn 10] Trao Duyên (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

[Ngữ văn 10] Trao Duyên (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài: Trao duyên (tiết 2) Giáo viên: Hoàng Thị Kim Tuyến Khối: 10 [...]
[VẬT LÍ 10 BÀI 31] PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

[VẬT LÍ 10 BÀI 31] PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

Lượt xem:

Tên bài dạy: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG Giáo viên: NGUYỄN QUANG MINH TUẤN – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ [...]
[Ngữ văn 10] Trao Duyên

[Ngữ văn 10] Trao Duyên

Lượt xem:

Tên bài dạy: Trao Duyên Giáo viên: HOÀNG THỊ KIM TUYẾN, NGUYỄN THỊ HỒNG – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có [...]
[Hóa học 10 Bài 30] Lưu Huỳnh – THPT Ea H’Leo

[Hóa học 10 Bài 30] Lưu Huỳnh – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Bài 30 Lưu Huỳnh – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Lê Thị Huyền – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ [...]
[AV 10 Unit 12] Language Focus – THPT Ea H’Leo

[AV 10 Unit 12] Language Focus – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Language Focus – THPT Ea H’Leo Giáo viên: NGÔ THỊ THU HIỀN, NGUYỄN THỊ PHÚC – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ [...]
[AV 10 Unit 12] Speaking – THPT Ea H’Leo

[AV 10 Unit 12] Speaking – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Speaking – THPT Ea H’Leo Giáo viên: KPA HÒA ZIN – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có [...]
[Đại số 10] Dấu tam thức bậc (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

[Đại số 10] Dấu tam thức bậc (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Dấu tam thức bậc (tiết 2) – THPT Ea H’Leo Giáo viên: LÂM THANH HIỆP – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, [...]
[Địa lý 10 Bài 36] Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến ngành GTVT – THPT Ea H’Leo

[Địa lý 10 Bài 36] Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến ngành GTVT – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến ngành GTVT – THPT Ea H’Leo Giáo viên: TRẦN THỊ THU – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành [...]
[Sinh học 10 Bài 29] Cấu trúc các loại Virus – THPT Ea H’Leo

[Sinh học 10 Bài 29] Cấu trúc các loại Virus – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Cấu trúc các loại Virus – THPT Ea H’Leo Giáo viên: NGUYỄN THỊ NHÂM – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ [...]
[Lịch sử 10 Bài 30] Chiến tranh dành độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mỹ – THPT Ea H’Leo

[Lịch sử 10 Bài 30] Chiến tranh dành độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mỹ – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Chiến tranh dành độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mỹ – THPT Ea H’Leo Giáo viên: BÙI THỊ MỸ LỆ – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn [...]
[Lịch sử 10 Bài 29] Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh – THPT Ea H’Leo

[Lịch sử 10 Bài 29] Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Cách mạng Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh – THPT Ea H’Leo Giáo viên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp [...]
[Vật Lý 10 Bài 30] Quá trình đẳng tích – Định luật Sác lơ – THPT Ea H’Leo

[Vật Lý 10 Bài 30] Quá trình đẳng tích – Định luật Sác lơ – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Quá trình đẳng tích – Định luật Sác lơ – THPT Ea H’Leo Giáo viên: NGUYỄN THỊ NHIỆM – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)   Phần bài tập: Học sinh [...]
Trang 1 / 212 »