[Hình học 10 Bài 1] Phương Trình Đường Thẳng (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

[Hình học 10 Bài 1] Phương Trình Đường Thẳng (tiết 2) – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Phương Trình Đường Thẳng (tiết 2) – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Đặng Thị Hòa – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi [...]
[Lịch Sử 10 Bài 25] Tình hình CT-KT-VH dưới triều Nguyễn nửa đầu XIX – THPT Ea H’Leo

[Lịch Sử 10 Bài 25] Tình hình CT-KT-VH dưới triều Nguyễn nửa đầu XIX – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Tình hình CT-KT-VH dưới triều Nguyễn nửa đầu XIX – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền Trang – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp [...]
[Hóa học 10] Oxi Ozon – THPT Ea H’Leo

[Hóa học 10] Oxi Ozon – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Oxi Ozon – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Lê Thị Huyền – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM [...]
[Vật Lí 10 bài 29] Quán trình đẳng nhiệt định luật Bôilơ Mariốt – THPT Ea H’Leo

[Vật Lí 10 bài 29] Quán trình đẳng nhiệt định luật Bôilơ Mariốt – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Quán trình đẳng nhiệt định luật Bôilơ Mariốt – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Nguyễn Quang Minh Tuấn – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án [...]
[Toán học 10] Phương trình đường thẳng P1 – THPT Ea H’Leo

[Toán học 10] Phương trình đường thẳng P1 – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Phương trình đường thẳng P1 – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Đặng Thị Hòa – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, [...]
[Ngữ văn 10] Chí Khí Anh Hùng – THPT Ea H’Leo

[Ngữ văn 10] Chí Khí Anh Hùng – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Chí khí Anh hùng – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Hoàng Thị Kim Tuyến – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, [...]
[Sinh 10 Bài 27] Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của vi sinh vật – THPT Ea H’Leo

[Sinh 10 Bài 27] Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của vi sinh vật – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của vi sinh vật – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Võ Thị Khánh An – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn [...]
[Vật lý 10 Bài 28] Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí – THPT Ea H’Leo

[Vật lý 10 Bài 28] Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Nguyễn Thị Nhiệm – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành [...]
Toán 10] Dấu tam thức bậc hai – THPT Ea H’Leo

Toán 10] Dấu tam thức bậc hai – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Toán 10] Dấu tam thức bậc hai – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Lâm Thanh Hiệp – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp [...]
[Lịch sử 10 Bài 23] Phong trào Tây Sơn & Sự nghiệp thống nhất bảo vệ TQ cuối XVII – THPT Ea H’Leo

[Lịch sử 10 Bài 23] Phong trào Tây Sơn & Sự nghiệp thống nhất bảo vệ TQ cuối XVII – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Phong trào Tây Sơn & Sự nghiệp thống nhất bảo vệ TQ cuối XVII – THPT Ea H’Leo Giáo viên: Bùi Thị Mỹ Lệ – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: [...]
[Địa lý 10 Bài 35] Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

[Địa lý 10 Bài 35] Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Lượt xem:

Tên bài dạy: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ Giáo viên: Trần Thị Hương – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 12 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn [...]
[AV 10 Unit 12] Reading Grade 10 – THPT Ea H’Leo

[AV 10 Unit 12] Reading Grade 10 – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Tên bài dạy: Reading Grade 10 – THPT Ea H’Leo Giáo viên: KPa Hòa Zin – Ngô Thị Hiền – Trường THPT Ea H’Leo Khối: 10 Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)     Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi [...]
Trang 2 / 2«12