[Vật Lý 10 Bài 30] Quá trình đẳng tích – Định luật Sác lơ – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tên bài dạy: [Hình học 10 Bài 1] [Vật Lý 10 Bài 30] Quá trình đẳng tích – Định luật Sác lơ – THPT Ea H’Leo
Giáo viên: NGUYỄN THỊ NHIỆM – Trường THPT Ea H’Leo
Khối: 10
Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)

 


Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ sở đánh giá hiệu quả học tập