PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/01/2020, đơn vị công an huyện Ea H’Leo phối hợp cùng trường THPT Ea H’Leo tổ chức chương trình phát động Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại nhà Văn hóa huyện.

Thành phần tham dự gồm có các đồng chí công an làm công tác tuyên truyền thuộc đơn vị công an Huyện Ea H’Leo, học sinh trường THPT Ea H’Leo, đại diện Ban giám hiều nhà trường và cùng các giáo viên chủ nhiệm.

Chương trình diễn ra với phần giao lưu văn nghệ; báo các các nội dung về các chương trình phòng chống tội phạm bạo lực, tội phạm ma túy,… giữa hai đơn vị. Các học sinh được nghe, nhìn các báo cáo bổ ích theo chương trình giáo dục pháp luật trong năm học của nhà trường.

Cuối chương trình là phần kí cam kết cùng hành động, phát động Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.