HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH 2020-2021 VÀ HỘI KHUYẾN HỌC NHIỆM KÌ 2020-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 03/10/2020, diễn ra Đại hội Đại biểu hội Cha mẹ học sinh và Hội khuyến học, trường THPT Ea H’Leo.

Toàn hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết, dự thảo phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kì mới.

Các nội dung, ý kiến thảo luận diễn ra sôi nổi thiết thực.

Hội nghị bầu ra Ban chấp hành hội Cha mẹ học sinh nhiệm kì 2020-2021, gồm:

+ Ông Phan Văn Dưỡng, chi hội lớp 12A3

+ Ông Đỗ Minh Kiên, chi hội lớp lớp 11A4

+ Bà Hoàng Thị Tuyển, chi hội lớp 10A1

Ban chấp hành hội Khuyến học nhiệm kì 2020-2021, gồm:

+ Cô Quách Thị Hoa, phó Hiệu trưởng.

+ Thầy Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch công đoàn

+ Cô Nguyễn Thị Hà, phó Bí thư Đoàn TNCS.

+ Ông Phan Văn Dưỡng, hội Cha mẹ học sinh.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp lúc 16h30 cùng ngày. Tin tưởng một nhiệm kì mới với nhiều kết quả mĩ mãn.