BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TẠI HỘI NGHỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 02 BC/HNNH
Ngày ban hành 01/10/2019
Loại văn bản Báo cáo, Kế hoạch, Nghị quyết,
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 Năm học 2018-2019 là năm học sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!