QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu SỐ 01 /QCDC /EHL
Ngày ban hành 18/10/2020
Loại văn bản Chỉ thị, Nghị quyết, Thông báo, Văn bản khác,
Trích yếu QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2020-2021    - Căn cứ luật Giáo dục được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005; - Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ- BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo; - Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ BGDĐT ngày 1/3/2000 cuả Bộ Gíao dục- Đào tạo; - Căn cứ Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục.
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!