Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/ KHNH –EHA 20/09/2019 Chỉ thị, Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020
04/QĐ-EAH 09/09/2019 Chỉ thị, Kế hoạch, Quyết định, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BGH, GIÁO VIÊN Năm học 2019 – 2020
KH3CK 02/10/2018 Kế hoạch, Nghị quyết, Quyết định, Thực hiện 3 công khai THPT Ea H'Leo năm học 2018 - 2019
QCDC1819 02/10/2018 Nghị quyết, Quyết định, Quy chế dân chủ THPT Ea H'Leo năm học 2018 - 2019