Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05 /KH-CĐN 15/04/2020 Công văn, Kế hoạch số 21/KH-CĐN, ngày 20/02/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về ‘Tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, gương sáng nhà giáo ngành Giáo dục”; Kế hoạch số 85/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc “Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020”,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017