KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2021-2022

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 03/2021/KH-EHL
Ngày ban hành 07/10/2021
Loại văn bản Báo cáo, Chỉ thị, Quyết định, Thông báo, Tờ trình, Văn bản khác,
Trích yếu Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX”; Căn cứ Công văn số 1498/SGDĐT-TTr ngày 01/10/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ (KTNB) trường học năm học 2021-2022; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022 trường THPT EaHleo xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!