[AV 10 Unit 12] Reading Grade 10 – THPT Ea H’Leo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tên bài dạy: [AV 10 Unit 12] Reading Grade 10 – THPT Ea H’Leo
Giáo viên: KPa Hòa Zin – Ngô Thị Hiền – Trường THPT Ea H’Leo
Khối: 10
Nội dung bài dạy Online: (học sinh có thể đăng kí kênh Youtube để có thể xem thêm trên Tivi hoặc ứng dụng điện thoại)

 


 

Phần bài tập: Học sinh hoàn thành đáp án và nhớ ghi rõ họ tên, lớp để GVBM có cơ sở đánh giá hiệu quả học tập