BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 0008-BC/EHL
Ngày ban hành 25/05/2019
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT EAH’LEO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ......BC/EHL Ea Drăng, ngày 25 tháng 5 năm 2019. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 I. Tình hình chung của đơn vị - Tổng số học sinh toàn đầu năm học: 1702 (Nữ 952) - Học sinh dân tộc thiểu số: 309 (Nữ 205)
Xem văn bản Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!