KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 05 /KH-CĐN
Ngày ban hành 15/04/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Kế hoạch số 21/KH-CĐN, ngày 20/02/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về ‘Tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, gương sáng nhà giáo ngành Giáo dục”; Kế hoạch số 85/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc “Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020”,
Xem văn bản Xem Online
Tải về