NGUYỄN VĂN NGUYÊN
 • NGUYỄN VĂN NGUYÊN
 • Tổ Vật lí - Kĩ thuật CN
 • Tổ trưởng
 • 0912336011
 • nguyenvannguyen
 • Năm vào ngành: 2000. Cử nhân sư phạm Vật lí
NGUYỄN ĐỨC HẬU
 • NGUYỄN ĐỨC HẬU
 • Tổ Vật lí - Kĩ thuật CN
 • Giáo viên
 • 0916642262
 • nguyenduchau79@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2001 Cử nhân sư phạm Vật lí. UV Ban chấp hành công đoàn (nhiệm kì 2017-2022)
Cao Quốc Phong
 • Cao Quốc Phong
 • Tổ Vật lí - Kĩ thuật CN
 • Giáo viên
 • 0947779796
 • Năm vào ngành: 2003
Nguyễn Thị Nhiệm
 • Nguyễn Thị Nhiệm
 • Tổ Vật lí - Kĩ thuật CN
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành: 2002
Cao Thị Thùy Linh
 • Cao Thị Thùy Linh
 • Tổ Vật lí - Kĩ thuật CN
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2006
Nguyễn Quang Minh Tuấn
 • Nguyễn Quang Minh Tuấn
 • Tổ Vật lí - Kĩ thuật CN
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành: 2004
Trần Thị Thanh Minh
 • Trần Thị Thanh Minh
 • Tổ Vật lí - Kĩ thuật CN
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành: 2000