PHẠM VĂN CHÍ
 • PHẠM VĂN CHÍ
 • Tổ Văn Phòng
 • Hiệu trưởng
 • 0905042869
 • ht@vtk.com
 • Năm vào ngành: 1988. Bí thư chi bộ.
NGUYỄN THỊ ÁI
 • NGUYỄN THỊ ÁI
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng
 • Năm vào ngành: 1998
NGUYỄN VĂN HOÀNG
 • NGUYỄN VĂN HOÀNG
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Năm vào ngành: 2003
HÀ THÀNH ĐẠT
 • HÀ THÀNH ĐẠT
 • Tổ Văn Phòng
 • Phó hiệu trưởng
 • 0975102686
 • hieupho@vtk.com
 • Năm vào ngành: 1997. Cấp ủy chi bộ.
PHẠM VĂN DŨNG
 • PHẠM VĂN DŨNG
 • Tổ Văn Phòng
 • Phó hiệu trưởng
 • 0986137280
 • Năm vào ngành: 2000
HỒ THÁI PHƯỢNG
 • HỒ THÁI PHƯỢNG
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Năm vào ngành: 1999
MAI THỊ ÁNH TÌNH
 • MAI THỊ ÁNH TÌNH
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Năm vào ngành: 2008
QUÁCH THỊ HOA
 • QUÁCH THỊ HOA
 • Tổ Văn Phòng
 • Phó hiệu trưởng
 • 0979167524
 • Năm vào ngành: 1994. Phó Bí thư chi bộ
TRẦN THỊ PHƯỢNG
 • TRẦN THỊ PHƯỢNG
 • Tổ Văn Phòng
 • Thủ quỹ
 • Năm vào ngành 2007
PHẠM THỊ LỰU
 • PHẠM THỊ LỰU
 • Tổ Văn Phòng
 • Văn thư
 • Năm vào ngành 2005
PHẠM THỊ TUYẾT LOAN
 • PHẠM THỊ TUYẾT LOAN
 • Tổ Văn Phòng
 • Cấp dưỡng
 • Năm vào ngành 2003
QUÁCH THỊ THU HIỀN
 • QUÁCH THỊ THU HIỀN
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên
 • Năm vào ngành 2015
MAI THỊ ÁNH TÌNH
 • MAI THỊ ÁNH TÌNH
 • Tổ Văn Phòng
 • Kế toán
 • Năm vào ngành 2008