NGUYỄN VĂN YÊN
 • NGUYỄN VĂN YÊN
 • Tổ Thể dục - An ninh QP
 • Tổ trưởng
 • 0905422422
 • Năm vào ngành 2001. Thạc sĩ.
VŨ MẠNH CƯỜNG
 • VŨ MẠNH CƯỜNG
 • Tổ Thể dục - An ninh QP
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 1996.
PHẠM VĂN THƯỢNG
 • PHẠM VĂN THƯỢNG
 • Tổ Thể dục - An ninh QP
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2005
CAO ĐĂNG NAM
 • CAO ĐĂNG NAM
 • Tổ Thể dục - An ninh QP
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2005
NGUYỄN THỊ HÀ
 • NGUYỄN THỊ HÀ
 • Tổ Thể dục - An ninh QP
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2013.
BÙI THỊ HƯƠNG
 • BÙI THỊ HƯƠNG
 • Tổ Thể dục - An ninh QP
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2003