NGUYỄN VĂN TÂN
 • NGUYỄN VĂN TÂN
 • Tổ Sinh học
 • Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 0935590259
 • Năm vào ngành: 2002 Giáo viên tổ Sinh học, Khảo thí
VÕ ĐĂNG TRUNG
 • VÕ ĐĂNG TRUNG
 • Tổ Sinh học
 • Tổ trưởng
 • 0945805147
 • vodangtrung1979@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2003 Thành viên tổ khảo thí
NGUYỄN MINH TRÍ
 • NGUYỄN MINH TRÍ
 • Tổ Sinh học
 • Giáo viên
 • 0975033377
 • nguyenminhtri1980@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2002 Thạc sĩ ngành Sinh học.
NGUYỄN THỊ NHÂM
 • NGUYỄN THỊ NHÂM
 • Tổ Sinh học
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2002
VÕ THỊ KHÁNH AN
 • VÕ THỊ KHÁNH AN
 • Tổ Sinh học
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2008