LÊ THỊ PHƯƠNG
 • LÊ THỊ PHƯƠNG
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành: 2007 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh. UV Ban chấp hành công đoàn (nhiệm kì 2017-2022)
NGUYỄN HUỲNH XUÂN LỘC
 • NGUYỄN HUỲNH XUÂN LỘC
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Tổ trưởng
 • Năm vào ngành: 1998. Cử nhân sư phạm Tiếng Anh.
NGUYỄN THỊ PHÚC
 • NGUYỄN THỊ PHÚC
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 1998
NGUYỄN THỊ THUẬN
 • NGUYỄN THỊ THUẬN
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2008
ĐỖ THỊ KIM LOAN
 • ĐỖ THỊ KIM LOAN
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2000
KPĂ HÒA ZIN
 • KPĂ HÒA ZIN
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2002
PHẠM TRUNG DŨNG
 • PHẠM TRUNG DŨNG
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2002
NGUYỄN THANH HUY
 • NGUYỄN THANH HUY
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2005
TRỊNH THỊ THANH TÂM
 • TRỊNH THỊ THANH TÂM
 • Tổ Ngoại ngữ
 • Thư kí hội đồng Sư phạm.
 • Năm vào ngành 2000. Phó tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, Thạc sĩ