HỒ THỊ CẨM TÚ
 • HỒ THỊ CẨM TÚ
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2000
 • TRẦN THỊ MAI HIỀN
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2005
PHAN VŨ ANH PHONG
 • PHAN VŨ ANH PHONG
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở; Tổ trưởng tổ Lịch sử - GDCD
 • Năm vào ngành: 1999 Cử nhân sư phạm Lịch sử
 • CHUNG THỊ HỒNG
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • G
 • Năm vào ngành 1998
TRẦN THỊ THUẬN
 • TRẦN THỊ THUẬN
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành: 2005
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 • NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • 0933691165
 • Năm vào ngành: 2001. BCH công đoàn.
NGUYỄN THỊ THẮM
 • NGUYỄN THỊ THẮM
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành: 2006
BÙI THỊ MỸ LỆ
 • BÙI THỊ MỸ LỆ
 • Tổ Lịch sử - GDCD
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2006