NGUYỄN THANH DANH
 • NGUYỄN THANH DANH
 • Tổ Hóa học
 • Tổ trưởng
 • 0905436299
 • nguyenthanhdanh78@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2001
TRẦN THỊ THU THẠNH
 • TRẦN THỊ THU THẠNH
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2001
DƯƠNG KIM HOA
 • DƯƠNG KIM HOA
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2003. Thạc sĩ.
LÊ THỊ HUYỀN
 • LÊ THỊ HUYỀN
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2013. Thạc sĩ.
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
 • NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • nguyenthiminhnguyet@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2005. Đại học sư phạm Hóa học
LÊ THỊ KIM NGA
 • LÊ THỊ KIM NGA
 • Tổ Hóa học
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2009.