NGUYỄN VĂN TÂN
 • NGUYỄN VĂN TÂN
 • Tổ Khảo thí, KĐCL
 • Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 0935590259
 • Năm vào ngành: 2002 Giáo viên tổ Sinh học, Khảo thí
VÕ ĐĂNG TRUNG
 • VÕ ĐĂNG TRUNG
 • Tổ Khảo thí, KĐCL
 • Tổ trưởng
 • 0945805147
 • vodangtrung1979@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2003 Thành viên tổ khảo thí
PHẠM MINH HIẾN
 • PHẠM MINH HIẾN
 • Tổ Khảo thí, KĐCL
 • Tổ trưởng
 • 0849848788
 • minhhienpham6688@gmail.com
 • Năm vào ngành: 1999
NGUYỄN ĐỨC ĐẠI
 • NGUYỄN ĐỨC ĐẠI
 • Tổ Khảo thí, KĐCL
 • Tổ trưởng
 • 0985176079
 • cafedang1012
 • Năm vào ngành: 2006. Tổ trưởng tổ Tin học, Tổ Khảo thí, KĐCL