NGUYỄN ĐỨC ĐẠI
 • NGUYỄN ĐỨC ĐẠI
 • Tổ Tin học
 • Tổ trưởng
 • 0985176079
 • cafedang1012
 • Năm vào ngành: 2006. Tổ trưởng tổ Tin học, Tổ Khảo thí, KĐCL
HOÀNG NGỌC TUYÊN
 • HOÀNG NGỌC TUYÊN
 • Tổ Tin học
 • Bí thư Đoàn TN
 • Năm vào ngành: 2007 Cử nhân sư phạm Tin học, thành viên tổ Tin học
NGUYỄN THÀNH LONG
 • NGUYỄN THÀNH LONG
 • Tổ Tin học
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành 2008