NGUYỄN VĂN TÂN
 • NGUYỄN VĂN TÂN
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 0935590259
 • Năm vào ngành: 2002 Giáo viên tổ Sinh học, Khảo thí
LÊ THỊ PHƯƠNG
 • LÊ THỊ PHƯƠNG
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • Năm vào ngành: 2007 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh. UV Ban chấp hành công đoàn (nhiệm kì 2017-2022)
PHAN VŨ ANH PHONG
 • PHAN VŨ ANH PHONG
 • BCH Công Đoàn
 • Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở; Tổ trưởng tổ Lịch sử - GDCD
 • Năm vào ngành: 1999 Cử nhân sư phạm Lịch sử
TRẦN ĐỨC NHẬT QUANG
 • TRẦN ĐỨC NHẬT QUANG
 • BCH Công Đoàn
 • Phó tổ trưởng
 • 0935506751
 • tdnhatquang79@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2002 UV Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
NGUYỄN ĐỨC HẬU
 • NGUYỄN ĐỨC HẬU
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • 0916642262
 • nguyenduchau79@gmail.com
 • Năm vào ngành: 2001 Cử nhân sư phạm Vật lí. UV Ban chấp hành công đoàn (nhiệm kì 2017-2022)
LƯƠNG XUÂN BÁ
 • LƯƠNG XUÂN BÁ
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • 0977251232
 • luongxuanba02070
 • Năm vào ngành: 2000. UV Ban chấp hành công đoàn (nhiệm kì 2017-2022)
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 • NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên
 • 0933691165
 • Năm vào ngành: 2001. BCH công đoàn.