NGOẠI KHÓA TƯ VẤN TÂM LÍ HỌC SINH NỮ KHỐI 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 19/12/2020, tại trường THPT Ea H’Leo đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa tư vấn sức tâm lí.

Chương trình ngoại khóa là một trong các nội dung kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường hàng năm, do tổ Pháp luật và GDCD nhà trường thực hiện kết hợp với Đoàn thanh niên trường học.

Đối tượng cơ bản được hướng tới trong nội dung ngoại khóa là học sinh nữ khối 10 năm học 2020-2021.

Chuyên đề ngoại khóa là vấn đề nóng bỏng, cần thiết nhiều năm trong học đường: “Giới, tình yêu, xâm hại tình dục tuổi vị thành niên”.