HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 17/10/2020 trường THPT Ea H’Leo tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2020-2021.

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của nhà trường đều tham dự Hội nghị cùng với đại diện Hội cha mẹ học sinh.

Hội nghị đã thông qua toàn văn các báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; kế hoạch thanh tra nội bộ; quy chế chi tiêu nội bộ,.. với thống nhất biểu quyết đa số.

Trên cơ sở các kết quả tốt đã đạt được của năm học biến động 2019-2020, tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt hơn nữa nghị quyết Hội nghị năm học 2020-2021.

Chúc mừng Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị