HỘI NGHỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

    Hòa cùng các hoạt động nhiệm vụ của năm học mới, vào lúc 14h00, ngày 05 tháng 10 năm 2019, trường THPT Ea H’Leo tổ chức Hội nghị Xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời thảo luận xây dựng kế hoạch và đi đến thống nhất một số chỉ tiêu về các hoạt động: học tập, rèn luyện, quy chế làm việc,… của tập thể Hội đồng Nhà trường.

    Trong Hội nghị  các nội dung “Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCNVC năm học 2018-2019 và dự thảo các chỉ tiêu năm học 2019-2020” được cô Quách Thị Hoa, Phó hiệu trưởng thông qua.

    Các nội dung quan trọng khác như: Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020; Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thanh tra nhiệm kì 208-2019 và kế hoạch làm việc nhiệm kì 2019-2020 của Ban thanh tra. được các đồng chí Hà Thành Đạt (Phó hiệu trưởng), Nguyễn Văn Tân (Chủ tịch công đoàn), Mai Thị Ánh Tình (Kế toán), Nguyễn Huỳnh Xuân Lộc (trưởng Ban thanh tra ND) lần lượt thông qua.

    Hội nghị ghi nhận không khí sôi nổi, thống nhất cao trong phần nội dung quan trọng: Đóng góp ý kiến xây dựng, thống nhất thông qua các chỉ tiêu đưa vào nghị quyết,… do thầy Phạm Văn Chí, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì.

    Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ; tập thể Hội đồng Nhà trường đi đến thống nhất cao các chương trình của Năm học mới về việc thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao và hoàn thành công tác giáo dục năm học 2019-2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị