THPT EA H’LEO, THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ các hướng dẫn về thời gian tựu trường năm học mới 2020-2021, trường THPT Ea H’Leo thông báo một số các nội dung sau:

1/ KHỐI LỚP 10:

+ Nhận danh sách lớp, làm thủ tục nhập học,… từ 24/08 – 28/08/2020.

+ Tập trung tựu trường lúc 13h45, 01/09/2020 theo hướng dẫn của Đoàn trường.

+ Tập trung theo đơn vị lớp: 15h00, 01/09/2020 cùng Giáo viên chủ nhiệm; thực hiện công tác tổ chức lớp; học nội quy,…

2/ KHỐI LỚP 11, 12:

+ Tập trung tựu trường theo đơn vị lớp lúc 7h30, 01/09/2020 cùng Giáo viên chủ nhiệm

+ Mang theo dụng cụ lau, chổi quét để vệ sinh phòng học, ổn định tổ chức lớp, học nội quy,…

3/ TOÀN TRƯỜNG:

+ Tham gia Lễ khai giảng năm học mới ngày 05/09/2020

+ Học chính thức từ: 07/09/2020

Trân trọng thông báo!!