THPT EA H’LEO THAM GIA DỰ THI TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng phát động cuộc thi Tìm hiểu bộ luật Hình sự 2015 do Ủy ban Nhân dân huyện Ea H’Leo tổ chức.

Trường THPT Ea H’Leo đã tích cực tham gia với số lượng đông đảo hơn 1300 học sinh và 90 Công viên chức trong nhà trường

Bộ phận Tư pháp – giáo dục của nhà trường đã lên kế hoạch phát động; thu nhận bài thi kiểm tra đánh giá phân loại ban đầu đối với tất cả các học sinh ; tập thể lớp và cán bộ công viên chức theo chỉ đạo và quyết định của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường

Sáng ngày 30/09/2019; công tác đóng gói hoàn tất; Đại diện Công Đoàn nhà trường cùng lực lượng học sinh hỗ trợ đã đến nộp bài dự thi của tập thể nhà trường tại phòng Tư pháp, Ủy ban Nhân huyện Ea H’Leo.

Toàn trường tham gia dự thi với 1308 bài của học sinh và 81 bài thi của giáo viên công viên chức trong nhà trường với bài dự thi chất lượng hiệu quả tuyên truyền giáo dục pháp luật

Chúc hội thi có kết quả mĩ mãn

Một số hình ảnh ảnh ấn tượng về sự chuẩn bị bài dự thi tại nhà trường.