Thông báo nhận giấy báo dự thi THPT 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng khảo thí thông báo đến các em thí sinh tự do từ ngày 27/7/2020 đến tại văn phòng nhà trường để nhận giấy báo dự thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020. Lưu ý khi đi nhớ mang theo phiếu số 2 để đối chứng!