THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐHCĐ NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÍ THI TỐT NGHIỆP, ĐHCĐ NĂM 2023

LIÊN HỆ VỚI THẦY PHỤ TRÁCH: NGUYỄN ĐỨC ĐẠI

ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN VÀ LÀM CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÍ ĐÚNG THỜI HẠN QUY ĐỊNH.