KHẨN: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT ĐHCĐ 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vì tình hình covid-19 phức tạp nên học sinh nào muốn thêm nguyện vọng xét ĐHCĐ thì thực hiện như sau:

1- Điền thông tin cụ thể vào phiếu( đã thông báo)

2- Chụp hình phiếu đã điền, gửi qua zalo cho th. Đại theo số điện thoại: 0985176079.

3- Nộp tiền qua tài khoản Agribank của thầy Nguyễn Đức Đại, số tài khoản: 5207205019981. Ghi rõ nội dung: tên thí sinh + số cmnd/cccd, chuyển tiền thêm nv. 25.000đ/ 1 nguyện vọng tăng thêm.

4- Sau khi xác nhận đã có chuyển tiền thì thầy Đại sẽ điều chỉnh tăng nguyện vọng cho thí sinh.

Gấp!!!